SIM ການສຶກສາໂລກ - ມໍລະດົກຂອງ SIM
ຍ້ອນຫຍັງຈິ່ງເປັນ SIM?

ມີສວ່ນຮວ່ມໃນການຮຽນຮູ້ເພື່ອປະເທດຊາດ.

SIM ໄດ້ເລີ່ມສ້າງເປັນສະຖາບັນສະມາຊິກທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ 1964 ມີບົດບາດໃນການພັດທະນາກຳລັງແຮງງານ ແລະ ການບໍລິຫານຂອງປະເທດສິງກະໂປ.

ເຫດການທີ່ສຳຄັນຕະຫຼອດປີທີ່ຜ່ານມາ
ໃນຊ່ວງປີ 1960

ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂປຼແກມການບໍລິຫານລະດັບສູງດ້ານທີ່ພັກອາໃສຄັ້ງທີສີ່ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ຄາເມີຣອນ ໄຮແລນດ໌ ໃນປີ 1968 ໂດຍຄູຈາກໂຮງຮຽນທຸລະກິດຮາເວີດ

SIM ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການສະໜອງຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມລະດັບຂອງການບໍລິຫານ (ຈາກຜູ້ຈັດການສູ່ຜູ້ບໍລິຫານ) ເພື່ອປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດຂອງພວກເຂົາ. SIM ຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບມະຫາວິທະຍາໄລສິງກະໂປ, ມະຫາວິທະຍາໄລໜານຢາງ ແລະ ການຊ່າງສິງກະໂປ ເພື່ອສ້າງແຜນ ແລະ ນຳສົ່ງພວກເຂົາ.

ວິຊາຮຽນລວມມີທັກສະການບັນຊີ, ການຂາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງດູແລ. ຫຼັກສູດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມດ້ານອຸດສາຫະກຳອື່ນໆສະເພາະໃນຕົ້ນປີ ໄດ້ຄຸ້ມຄອງໃນເລື່ອງພາສີ, ສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວເປັນສອງເທົ່າ. ຈຸດເດັ່ນຂອງຫຼັກສູດແມ່ນໂປຼແກມບໍລິຫານລະດັບສູງດ້ານທີ່ພັກອາໃສ ສຳລັບຫົວໜ້າບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ຈັດການບໍລິສັດ, ຊຶ່ງໄດ້ດຳເນີນໂດຍຄູຈາກໂຮງຮຽນທຸລະກິດຮາເວີດ.

SIM ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາປະລິນຍາໂທຈາກ ໂຮງຮຽນທຸລະກິດຮາເວີດ ແລະ ສະແຕນຟອດ ໂດຍນຳໃຊ້ກອງທຶນຈາກມູນນິທິຟອດ ຈຳນວນ 300,000 ໂດລາສະຫະລັດ, ນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນໄດ້ຮຽນຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນດ້ານການເງິນ ແລະ ການຕະຫຼາດ, ແລະ ສອນຫຼັກສູດບໍລິຫານສຳລັບໄວໜຸ່ມ, ຫຼັກສູດບໍລິຫານສອງປີພາກແລງທີ່ SIM ປີທີໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານບໍລິຫານການສຶກສາ.

ໃນຊ່ວງປີ 1970

ຫຼັກສູດບໍລິຫານການສຶກສາໃນລະບົບຄັ້ງທຳອິດ – ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານການບໍລິຫານການສຶກສາໄດ້
ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 1973.

ໃນຊ່ວງປີ 1990

SIM ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ໃນປີ 1992 ໃຫ້ດຳເນີນຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາໃນມະຫາວິທະຍາໄລແບບເປີດກ້ວາງໃນປະເທດສິງກະໂປ, ຊຶ່ງໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ສູນມະມະຫາວິທະຍາໄລເປີດ SIM ໃນປີ 2002.

ໃນຊ່ວງປີ 2000

ດ້ວຍປະສົບການທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຮ່ວມມື, SIM ໄດ້ເລີ່ມສ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລເອກະຊົນຂຶ້ນດ້ວຍຕົນເອງ, ຊຶ່ງໃນປະຈຸບັນເປັນ SIM ການສຶກສາໂລກ ສຳລັບການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ໃຫ່ຍ. ນັກສຶກສາລຸ່ນທຳອິດທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນເດືອນມັງກອນ 2006.

“ເປັນເວລາເກືອບສີ່ທົດສະຫວັດ, SIM ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ການສຶກສາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາເຮັດໃຫ້ຖັນແຖວແຮງງານຂອງສິງກະໂປ ພ້ອມຊ່ວຍໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ດ້ານອຸດສາຫະກຳຂອງຊາດ. ຂ້ອຍຫວັງວ່າການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ SIM ໃນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນດ້ານຍຸດທະສາດຂອງສິງກະໂປຈະສ້າງຊາດແຫ່ງການຮຽນຮູ້ ເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນນະວັດຕະກຳດ້ານເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດ.” ທ່ານ ດຣ Tony Tan, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ກ່າວໄວ້ທີ່ສຳນັກງານໃຫ່ຍຂອງ SIM ໃນວັນທີ 19 ຕຸລາ 2001
SIM ໃນປະຈຸບັນ

ໃນປະຈຸບັນ, ສະຖາບັນສືບຕໍ່ສະໜອງຫຼັກສູດການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ການສຶກສາແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ມີລັກສະນະອົງລວມ.

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີໃນປະເທດສິງກະໂປ

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ
ໝາຍເລກລົງທະບຽນ CPE: 199607747H
ໄລຍະເວລາຂອງການລົງທະບຽນ: 20 ພຶດສະພາ 2018 - 19 ພຶດສະພາ 2022

ເນື່ອນໄຂການໃຊ້

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ (SIM PL), © 2018

ສະຖາບັນເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດພື້ນຖານນາໆຊາດໃນປະເທດສິງກະໂປ ປຶກສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ