SIM ການສຶກສາໂລກ - ຄຳທັກທາຍຈາກຜູ້ບໍລິຫານໃຫ່ຍຂອງພວກເຮົາ
ຄຳທັກທາຍຈາກ ຜູ້ບໍລິຫານໃຫ່ຍຂອງພວກເຮົາ

ຄຳທັກທາຍຈາກຜູ້ບໍລິຫານໃຫ່ຍຂອງພວກເຮົາ

ຍິນດີຕ້ອງຮັບສູ່ SIM ການສຶກສາໂລກ (SIM GE), ເປັນມະຫາວິທະຍາໄລນານາຊາດອັນດັບໜຶ່ງຈາກປະເທດລາຊະອານາຈັກ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ອົດສະຕາລີ ແລະ ຝຣັ່ງ. SIM GE ແມ່ນສະຖາບັນການສຶກສາລະດັບໂລກໃນສະຖາບັນການຄຸ້ມຄອງຂອງປະເທດສິງກະໂປ (ກຸ່ມ SIM).

ເປັນໜຶ່ງໃນສະຖາບັນການສຶກສາພາກເອກກະຊົນຊັ້ນນໍາ ແລະ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ, ພວກເຮົາພູມໃຈໃນຊື່ສຽງດ້ານມາດຕະຖານການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສົບການທີ່ໂດ່ງດັງນັກຮຽນ. ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ການສຶກສາທີ່ສາມາດ ຍົກສູງດ້ານຄວາມຄິດ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ການສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ນັກສຶກສາຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ດີເລີດ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມໃນທົ່ວໂລກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຕໍ່ຕະຫຼາດແຮງງານໂລກທີ່ສັບສົນ.

ທ່ານ ດຣ. Lee Kwok Cheong

ຜູ້ບໍລິຫານສູງສຸດຂອງ
SIM ການສຶກສາໂລກ (SIM GE)

ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ການດຳລົງຊີວິດຂອງນັກຮຽນທີ່ກະຕືລືລົ້ນນັ້ນສຳຄັນຫຼາຍໃນການປູກຝັງດ້ານການສຶກສາທີ່ຮອບດ້ານ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊຸມຊົນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດຂອງພວກເຮົາທີ່ມີສະໂມສອນນັກສຶກສາຫຼາຍກ່ວາ 70 ແຫ່ງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ປະສົມປະສານເຂົ້າໃນສະພາບແວດລ້ອມອັນໃໝ່. ນອກຈາກນີ້, ໂຄງການ Breaking Boundaries ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດຂອງພວກເຮົາ, ຊຶ່ງເປັນທີ່ຍອມຮັບຈາກສະພາການເຊື່ອມສານແຫ່ງຊາດ ກໍຈະຊ່ວຍໃນການສະໜັບສະໜູນໃນໄລຍະທີ່ທ່ານພັກຢູ່ທີ່ນີ້ໂດຍມີບັນດາໂຄງການທີ່ໜ້າສົນໃຈຮ່ວມຢູ່ນຳ.

ໂລກໃນປະຈຸບັນມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ, ຄວາມສາມາດໃນການປັບປ່ຽນ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືດຫຍຸ່ນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ. ດ້ວຍສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູ້ໃນວັດທະນະທຳຫຼາຍດ້ານ ແລະ ຊີວິດໃນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບທັກສະ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນເລິກເຊິ່ງ, ຊຶ່ງຈໍາເປັນໃນການກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານການປະກອບອາຊີບໃນໂລກ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂລກຕາມທີ່ທ່ານສ້າງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກໃນອະນາຄົດຂອງທ່ານ.

I warmly invite you to come and be a part of our fraternity of 150,000 graduates and 18,000 students. ຄົ້ນພົບວິທີການເຊັ່ນດຽວກັບພວກເຂົາ, ທ່ານສາມາດບັນລຸຄວາມຝັນ ແລະ ຄວາມປາຖະໜາຂອງທ່ານໂດຍການເລີ່ມຕົ້ນຕັດສິນໃຈເດີນທາງມາສຶກສາກັບພວກເຮົາ.

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີໃນປະເທດສິງກະໂປ

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ
ໝາຍເລກລົງທະບຽນ CPE: 199607747H
ໄລຍະເວລາຂອງການລົງທະບຽນ: 20 ພຶດສະພາ 2018 - 19 ພຶດສະພາ 2022

ເນື່ອນໄຂການໃຊ້

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ (SIM PL), © 2018

ສະຖາບັນເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດພື້ນຖານນາໆຊາດໃນປະເທດສິງກະໂປ ປຶກສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ