SIM ການສຶກສາໂລກ - ມະຫາວິທະຍາໄລ (ຝຣັ່ງ) ທີ່ເປັນຫຸ້ນສ່ວນຂອງພວກເຮົາ
ຫຸ້ນສ່ວນ ມະຫາວິທະຍາໄລ

ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເປັນຫຸ້ນສ່ວນຈາກປະເທດຝຣັ່ງ

ຮຽນຢູ່ປະເທດສິງກະໂປ ແລະ ສຳເລັດການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທດ້ານທຸລະກິດສາກົນຈາກໂຮງຮຽນທຸລະກິດທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຝຣັ່ງ.

ປະເທດຝຣັ່ງ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

  • ໄດ້ຮັບ ການຮັບຮູ້ດ້ານທຸລະກິດແບບສາມມຸງກຸດ ສະມາຄົມເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງວິທະຍາໄລທຸລະກິດ (AACSB ລະດັບສາກົນ), ບັນດາສະມາຄົມ MBA (AMBA) ແລະ ລະບົບປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຢູໂຣບ (EQUIS)
  • ການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທໃນດ້ານທຸລະກິດສາກົນແມ່ນຮັບຮູ້ໂດຍ AMBA
  • ອັນດັບທີ 21 ໃນການຈັດອັບດັບຂອງ Financial Times European Business School ປີ 2017
  • ອັນດັບທີ 6 ໃນການຈັດອັນດັບຂອງໂຮງຮຽນທຸລະກິດຂອງຝຣັ່ງ (ກຸມພາ 2017)
  • ອັນດັບທີ 33 ໃນການຈັດອັນດັບຂອງ Financial Times Global Masters ສຳລັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທດ້ານທຸລະກິດສາກົນ (ກັນຍາ 2017)

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ
  • ທຸລະກິດສາກົນລະດັບປະລິນຍາໂທ
  • ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 36,112.50 ໂດລາສິງກະໂປ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີໃນປະເທດສິງກະໂປ

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ
ໝາຍເລກລົງທະບຽນ CPE: 199607747H
ໄລຍະເວລາຂອງການລົງທະບຽນ: 20 ພຶດສະພາ 2018 - 19 ພຶດສະພາ 2022

ເນື່ອນໄຂການໃຊ້

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ (SIM PL), © 2018

ສະຖາບັນເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດພື້ນຖານນາໆຊາດໃນປະເທດສິງກະໂປ ປຶກສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ