SIM ການສຶກສາໂລກ - ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ (ປະເທດລາຊະອານາຈັກ) ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ
ຫຸ້ນສ່ວນ ມະຫາວິທະຍາໄລ

ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເປັນຫຸ້ນສ່ວນຈາກລາຊະອານາຈັກ

ການສຶກສາໃນປະເທດສິງກະໂປ ແລະ ຮັບລະດັບປະລິນຍາຈາກລາຊະອານາຈັກ. ພວກເຮົາໃຫ້ຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ປະລິນຍາໂທຈາກ 5 ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີຊື່ສຽງຈາກລາຊະອານາຈັກ. ທ່ານສາມາດເລືອກຮຽນໃນຫຼັກສູດຈາກໜຶ່ງໃນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນລາຊະອານາຈັກ, ມະຫາວິທະຍາໄລລອນດອນ; ຫຼື ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາໂທຈາກ ກູ່ມມະຫາວິທະຍາໄລຣັດແຊວ, ມະຫາວິທະຍາໄລເບີມິງແຮມ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລວໍວິກ. ພວກເຮົາຍັງສະໜອງຫຼັກສູດຊັ້ນນຳດ້ານການດູແລສຸຂະພາບແບບບໍ່ເຕັມເວລາໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລແມນເຊສເຕີ. ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນວົງການກິລາ, ມະຫາວິທະຍາໄລສະເຕີລິ່ງໄດ້ຈັດໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລສະກັອດແລນ ເປັນມະຫາໄລທີ່ດີເລີດດ້ານກິລາ.

ລາຊະອານາຈັກ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 1836 ແລະ ໜຶ່ງໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ໃຫ່ຍທີ່ສຸດ ແລະ ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ
 • ທິດທາງດ້ານການສຶກສາທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ 3 ສະຖາບັນສະມາຊິກທີ່ມີຊື່ສຽງ:
  • Goldsmiths
  • ໂຮງຮຽນວິທະຍາສາດການເມືອງ ແລະ ເສດຖະສາດຂອງລອນດອນ(LSE)
  • UCL
 • ນັກສຶກສາຮຽນຈົບມີຈຳນວນເກືອບຮອດ 1,700 SIM-UOL ພ້ອມດ້ວຍ ກຽດນິຍົມອັນດັບໜຶ່ງ ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ
 • ຮຽນຈົບລະດັບປະລິນຍາຕີໃນ
  • ການບັນຊີ
  • ວິເຄາະດ້ານທຸລະກິດ
  • ວິທະຍາສາດດ້ານຂໍ້ມູນ
  • ການທະນາຄານ
  • ເສດຖະສາດ
  • ນະວັດຕະກຳດ້ານດິຈິຕອນ
  • ສື່ສັງຄົມ ແລະ ທຸລະກິດທາງເອເລັກໂຕນິກ
  • ການເງິນ
  • ການພົວພັນສາກົນ
  • ການບໍລິຫານ
  • ການເມືອງ
 • ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 10,400 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ວິທະຍາສາດດ້ານການບັນຊີແບບມືອາຊີບລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: ທາງທີ 1: 18,100 ໂດລາສິງກະໂປ / ທາງທີ 2: 12,000 ໂດລາສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດຂັ້ນພື້ນຖານ / ປະລິນຍາຕີ/ ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ຫຼັກສູດຂັ້ນພື້ນຖານນາໆຊາດ
 • ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 15,900 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນວິທະຍາສາດສັງຄົມ
 • ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 12,200ໂດລາສິງກະໂປ
 • ວິທະຍາສາດລະດັບປະລິນຍາຕີ (ກຽດນິຍົມ) ໃນ
  • ການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ
  • ການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ
  • ການບໍລິການ ແລະ ທຸລະກິດ
  • ວິເຄາະທຸລະກິດ ແລະ ວິທະຍາສາດຂໍ້ມູນ
  • ເສດຖະສາດ
  • ການເງິນ ແລະ ເສດຖະສາດ
  • ການບໍລິຫານ ແລະ ເສດຖະສາດ
  • ເສດຖະສາດ ແລະ ການເມືອງ
  • ການພົວພັນສາກົນ
  • ນະວັດຕະກຳດ້ານດິຈິຕອນ ແລະ ການບໍລິຫານ
 • ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 29,100 ໂດລາສິງກະໂປ ໄລຍະເວລາ: 2 - 3 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM ) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 19,700 ໂດລາສິງກະໂປ - 25,900 ໂດລາສິງກະໂປ ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາຊັ້ນສູງສຳລັບຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບວິທະຍາສາດສັງຄົມ) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 18,600 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ວິທະຍາສາດລະດັບປະລິນຍາຕີ (ກຽດນິຍົມ) ໃນ
  • ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄອມພີວເຕີ
  • ຄອມພີວເຕີປະດິດ
 • ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 40,400 ໂດລາສິງກະໂປ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • ໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບໂດຍບໍລິສັດຕ່າງໆທົ່ວໂລກໃຫ້ເປັນໜຶ່ງໃນ 10 ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີຊື່ສຽງ ໃນລາຊະອານາຈັກໃນດ້ານຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າເຮັດວຽກຫຼັງຈົບການສຶກສາ (ການຈັດອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລໂລກ ດ້ານຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າເຮັດວຽກ ປີ 2017)
 • ອັນດັບທີ 25 ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີຊື່ສຽງໃນລາຊະອານາຈັກອັງກິດໃນດ້ານການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ, ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ (ຄູ່ມືມະຫາວິທະຍາໄລສະບັບສົມບູນ ປີ 2019)
 • ໃຫ້ຄະແນນດີເດັ່ນສຳລັບການສອນ ແລະ ການຮຽນທີ່ໂດດເດັ່ນໃນລາຊະອານາຈັກ (ແຜນການສອນທີ່ດີເລີດ ປີ 2017-2020)

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ
 • ວິທະຍາສາດດ້ານທຸລະກິດສາກົນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 27,772.92 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ
  • ເສດຖະສາດ
  • ການບໍລິຫານ
  • ການບໍລິຫານ: ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ
  • ການບໍລິຫານ: ການເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ການປ່ຽນແປງອົງການຈັດຕັ້ງ
  • ການບໍລິຫານ: ຍຸດທະສາດ
 • ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 26,964 ໂດລາສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດຂັ້ນພື້ນຖານ / ປະລິນຍາຕີ/ ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (ກຽດນິຍົມ) ການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ (ຄ່າທຳນຽມການສຶກສາ)
 • ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບ DAC) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 34,026 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (ກຽດນິຍົມ) ການບໍລິຫານທຸລະກິດ (ຄ່າທຳນຽມການສຶກສາ)
 • ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 34,026 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (ກຽດນິຍົມ) ການບໍລິຫານທຸລະກິດ ພ້ອມດ້ວຍການສື່ສານ (ຄ່າທຳນຽມການສຶກສາ)
 • ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 39,675.60 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (ກຽດນິຍົມ) ການບໍລິຫານທຸລະກິດ ພ້ອມດ້ວຍການປ່ຽນແປນດ້ານອຸດສາຫະກຳ (ຄ່າທຳນຽມການສຶກສາ)
 • ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 39,675.60 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (ກຽດນິຍົມ) ທຸລະກິດສາກົນ (ຄ່າທຳນຽມການສຶກສາ)
 • ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 42,981.90 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (ກຽດນິຍົມ) ການບໍລິຫານທຸລະກິດ ພ້ອມດ້ວຍການສື່ສານ ແລະ ປີໃນດ້ານອຸດສາຫະກຳ (ຄ່າທຳນຽມການສຶກສາ)
 • ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ 4 ເດືອນ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 41,730 ໂດລາສິງກະໂປ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • WMG ແມ່ນໜຶ່ງໃນການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈຊັ້ນນຳຂອງໂລກ ແລະ ກຸ່ມການສຶກສາທີ່ໄດ້ບັນທຶດຕິດຕາມການຮ່ວມມືດ້ານອຸດສາຫະກຳດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນໃຫ່ຍຫຼວງ
 • ອັນດັບທີ 10 ຂອງລາຊະອານາຈັກອັງກິດ ໃນຕາຕະລາງສະຫະພັນ (ຄູ່ມືມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ດີຂອງ Times and Sunday Times ປີ 2018 / ຕາຕະລາງສະຫະພັນຜູ້ປົກຄອງມະຫາວິທະໄຍາໄລ ປີ 2018)
 • ການຈັດອັນດັບທີ 54 ໃນມະຫາວິທະຍາໄລໂລກຂອງ QS ປີ 2019

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ
 • ປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດໃນ
  • ວິສະວະກຳດ້ານການບໍລິການທຸລະກິດ
  • ໂຄງການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
  • ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ແລະ ການບໍລິຫານການຈັດສົ່ງ
 • ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 35,149.50 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດໃນ
  • ການບໍລິຫານ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານໄຊເບີ
 • ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 35,952 ໂດລາສິງກະໂປ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • ມະຫາວິທະຍາໄລສະກັອດແລນ ດ້ານຄວາມເປັນເລີດດ້ານກິລາ
 • ອັນດັບທີ15 ໃນລາຊະອານາຈັກ ດ້ານວິທະຍາສາດກິລາ (ຄູ່ມືມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ດີຂອງ Times ແລະ Sunday Times ປີ 2018)
 • ອັນດັບທີ 20 ໃນລາຊະອານາຈັກ ດ້ານກິລາ (ການຈັດອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລໂລກຂອງ QS ປີ 2017)

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດຂັ້ນພື້ນຖານ / ປະລິນຍາຕີ/ ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ລະດັບປະລິນຍາຕີ (ກຽດນິຍົມ)
  • ຕະຫຼາດການຄ້າຍ່ອຍ
  • ການຕະຫຼາດ ແລະ ການສຶກສາກິລາ
  • ການບໍລິຫານກິດຈະກຳແບບຍືນຍົງ
  • ການບໍລິການທຸລະກິດກິລາ
 • ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 47,187 ໂດລາສິງກະໂປ ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 38,520 ໂດລາສິງກະໂປ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີໃນປະເທດສິງກະໂປ

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ
ໝາຍເລກລົງທະບຽນ CPE: 199607747H
ໄລຍະເວລາຂອງການລົງທະບຽນ: 20 ພຶດສະພາ 2018 - 19 ພຶດສະພາ 2022

ເນື່ອນໄຂການໃຊ້

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ (SIM PL), © 2018

ສະຖາບັນເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດພື້ນຖານນາໆຊາດໃນປະເທດສິງກະໂປ ປຶກສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ